UPOZORNĚNÍ
uživatelům právně chráněných odrůd

Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě.

Výjimku tvoří vyjmenované druhy, u kterých je pěstitel na základě výše uvedené legislativy oprávněn využívat pro vlastní potřebu bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv farmářské osivo tj. rozmnožovací materiál z vlastní sklizně. Využití farmářského osiva je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek a zaplacením stanovené úhrady.

Podání oznámení - podzim 2020

Na našich internetových stránkách je také zveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd za farmářské  osivo a sadbu pro výsev PODZIM 2020

Tiskopisy budou zaslány poštou a emailem koncem října 2020 , oznámení lze již podat el. formou.


Členská schůze DVO - 29.9.2020

Představenstvo Družstva Vlastníků odrůd svolává řádnou členskou schůzi v úterý 29.9.2020 od 10 :00 do sálu č. 4 Hotel - Restaurant Tři Věžičky , Střítež u Jihlavy 11

Pozvánky v příloze

celá aktualita

Polní dny 2019

Seznam polních dnů našich členů v roce 2019 (seznam se průběžně doplňuje).

celá aktualita

Členská schůze DVO

Členská schůze DVO

Zveme členy  Družstva vlastníků na členkou schůzi, konanou dne 29.9.2020 od 10 hod , Střítež u Jihlavy , hotel Tři Věžičky


celá aktualita

Členská schůze DVO

Členská schůze DVO

Zveme členy  Družstva vlastníků na členkou schůzi, konanou dne 29.9.2020 od 10 hod , Střítež u Jihlavy , hotel Tři Věžičky


celá aktualita

Polní dny 2019

Připravujeme pro vás seznam termínů polních dnů našich členů a smluvních partnerů 


Práva a povinnosti pěstitelů při osevu meziplodin a druhových směsek, vyplývajících z platné legislativy.

Informace k osevu směsek naleznete zde: 


celá aktualita

Proforma faktury - elektronické podání

POZORpři podání oznámení elektronickou formou jsou proformy vystaveny automaticky vygenerovány po schválení obsluhou - PROFORMY SE NEZASÍLAJÍ  POŠTOU  - JE NUTNÉ SI JI VYSTAVIT (přijde Vám email s proformou nebo si ji vytiskněte po přihlášení do systému).