UPOZORNĚNÍ
uživatelům právně chráněných odrůd

Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě.

Výjimku tvoří vyjmenované druhy, u kterých je pěstitel na základě výše uvedené legislativy oprávněn využívat pro vlastní potřebu bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv farmářské osivo tj. rozmnožovací materiál z vlastní sklizně. Využití farmářského osiva je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek a zaplacením stanovené úhrady.

Podání oznámení podzim 2018

Na našich internetových stránkách je také zveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd za farmářské  osivo a sadbu pro výsev PODZIM 2018

Tiskopisy byly zaslány poštou koncem října 2018


Polní dny 2018

V níže uvedeném  odkazu naleznete termíny polních dnů našich členů a smluvních partnerů 

celá aktualita

Tiskopisy výsev jaro 2018

Od 17.5.2018 již můžete elektronicky podávat tiskopisy pro výsevní období jaro 2018, poštou budeme zasílat tiskopisy v poslední květnové dny 


Práva a povinnosti pěstitelů při osevu meziplodin a druhových směsek, vyplývajících z platné legislativy.

Informace k osevu směsek naleznete zde: 


celá aktualita

Proforma faktury - elektronické podání

POZORpři podání oznámení elektronickou formou jsou proformy vystaveny automaticky vygenerovány po schválení obsluhou - PROFORMY SE NEZASÍLAJÍ  POŠTOU  - JE NUTNÉ SI JI VYSTAVIT (přijde Vám email s proformou nebo si ji vytiskněte po přihlášení do systému).


Registrace do systému

Při vyplňování registrace dbejte prosím zvýšené pozornosti při zadávání Přihlašovacího jména (Vaší e-mailová adresy), je nutné aby tato adresa byla funkční. Veškerá další elektronická komunikace využívá tuto Vaši e-mailovou adresu.

Děkujeme za pochopení.