UPOZORNĚNÍ
uživatelům právně chráněných odrůd

Držitelé šlechtitelských práv mají výlučné právo k využívání odrůd s udělenou právní ochranou podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) č. 2100/94 o odrůdových právech Společenství, v platném znění. Využívání právně chráněných odrůd jinou osobou je možné pouze na základě souhlasu držitele šlechtitelských práv v licenční smlouvě.

Výjimku tvoří vyjmenované druhy, u kterých je pěstitel na základě výše uvedené legislativy oprávněn využívat pro vlastní potřebu bez předchozího souhlasu držitele šlechtitelských práv farmářské osivo tj. rozmnožovací materiál z vlastní sklizně. Využití farmářského osiva je podmíněno splněním zákonem stanovených podmínek a zaplacením stanovené úhrady.

Pozor : Zněma sídla Družstva vlastníklů odrůd

Nová adresa 

Družstvo vlastníků odrůd 

Zahradní 400/1 

664 41  Troubsko 


Porušování práv
Ceník a seznam právně chráněných odrůd jaro 2024

Na našich internetových stránkách je  zveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd za farmářské  osivo  pro výsev JARO 2024
Oznámení výsev podzim 2023

V těchto dnech již mužete podávat oznámení  o pouzití Farmářského osiva pro výsev podzm 2023 

celá aktualita

Výsev - podzim 2023

Na našich internetových stránkách je již zveřejněn seznam a ceník právně chráněných odrůd za farmářské  osivo  pro výsev PODZIM 2023Využívání rozmnožovacího materiálu o právně chráněných rostlin