Šlechtitelské listy - jaro 2016

Stručný obsah :

 • Hybridní šlechtění 
 • Praktické zkušenosti s prvním nepostřikovým fungicidem
celá aktualita

Šlechtitelské listy jaro 2015

Stručný obsah : 

 • Obměna osiv a její úloha ve výrobním procesu
 • Cíle šlechtění pšenice v Hrubčicích, monitoring a odolnost k plodomorce plevové
celá aktualita

Šlechtitelské listy jaro 2014

Stručný obsah

 • Zásady pro označování, uvádění do oběhu a využívání certifikovaného osiva polních plodin
celá aktualita

Šlechtitelské listy podzim 2013

Stručný obsah

 • Význam, situace, šlechtění a pěstování luskovin
celá aktualita

Šlechtitelské listy jaro 2013

Stručný obsah :

 • Uplatnění České genové banky bramboru ve výzkumu  a šlechtění
celá aktualita

Šlechtitelské listy podzim 2012

Stručný obsah :

 • Výživa a hnojení ozimé pšenice
celá aktualita

Šlechtitelské listy jaro 2012

Stručný obsah :

 • Doporučení k současnému stavu oz pšenic

 

celá aktualita

Šlechtitelské listy podzim 2011

Stručný obsah:

 •  Co se skrývá za odrůdou
celá aktualita

Šlechtiteské listy, jaro 2011

Stručný obsah :

 • Agrotechnika množitelského porostu ve vztahu ke kvalitě osiva obilovin
celá aktualita

Šlechtitelské listy podzim 2010

 Stručný obsah

 • Farmářské osivo - základní informace
 • Systém farmářských osiv v ČR
 • Jak podat oznámení snadno a rychle
celá aktualita

Šlechtitelské listy - jaro 2010

Stručný obshah

 • Přínos šlechtění rostlin
 • Vliv kvality osiva na produktividu plodin

 

celá aktualita

Šlechtitelské listy podzim 2009

Stručný obsah:

 • Vitalita osiva
 • Nízká klíčivost a vitalita ječmene při sladování
 • Ochrana práv k odrůdám v ČR
celá aktualita

Šlechtitelské listy jaro 2009

Stručný obsah:

 • FAIR PLAY
 • Je použití certifikovaného osiva výhodné?
 • Choroby obilnin - stav , perspektivy
 • Význam odrůdy a její čistoty pro výrobu sladu
celá aktualita

Šlechtitelské listy 2008, podzim

Stručný obsah:

 • ČR hostila světový semenářský kongres ISF 2008
 • Genetické zdroje rostlin a jejich význam pro šlechtění
 • Základy šlechtitelské práce třitvorbě nových odrůd jarního sladovnického ječmene
celá aktualita

11.11.2016 Práva a povinnosti pěstitelů při osevu meziplodin a druhových směsek, vyplývajících z platné legislativy. zobrazit dokument [134kB]