POZVÁNKA  

Představenstvo Družstva vlastníků odrůd svolává řádnou členskou schůzi na úterý 21.5.2024 od 10,00 hodin do sálu č.4, Hotel – Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11.

 

Program jednání členské schůze

 

 1. Zahájení
 2. Volba předsedajícího a orgánů členské schůze
 3. Zpráva o činnosti družstva v hospodářském roce 2023/2024
 4. Změna Stanov družstva
 5. Odvolání členů představenstva a kontrolní komise z důvodu zkrácení funkčního období
 6. Volby představenstva a kontrolní komise družstva
 7. Rozšíření činnosti družstva o monitoring dodržování šlechtitelských práv u právně chráněných odrůd všech druhů polních plodin
 8. Projednání účetní uzávěrky za účetní období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024
 9. Zpráva kontrolní komise
 10. Schválení účetní uzávěrky
 11. Rozpočet na hospodářský rok 2024/2025
 12. Přijetí nových členů družstva
 13. Diskuse   
 14. Usnesení z členské schůze
 15. Závěr

Z důvodu účasti notáře při projednávání změn ve Stanovách družstva je možná změna pořadí projednávaných bodů, uvedených v této pozvánce.

 

V Troubsku 9.4.2024

 

Členská schuze 23.5.2023

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo Družstva vlastníků odrůd svolává řádnou členskou schůzi na úterý 23. května 2023 od 10. 00  hod. do sálu č. 5, Hotel – Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11.     Pozvánka v příloze  

 

celá aktualita

21.5.2024 Stanovy družstva zobrazit dokument [159kB]

20.5.2024 Pozvánka ČS 2024 zobrazit dokument [46kB]