Členská schuze 24.5.2022

Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 3850

IČO: 26687640  DIČ: CZ26687640

 

 P O Z V Á N K A

 

Představenstvo Družstva vlastníků odrůd svolává řádnou členskou schůzi na úterý 24. května 2022 od 9:30  hod. do sálu č. 4, Hotel – Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11.     

      

Program jednání členské schůze

1.      Zahájení

2.      Volba předsedajícího a orgánů členské schůze

3.      Zpráva o činnosti družstva v hospodářském roce 2021/2022

4.      Projednání účetní uzávěrky za účetní období 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022

5.      Zpráva kontrolní komise

6.      Schválení účetní uzávěrky

7.      Rozpočet na hospodářský rok 2022/2023

8.      Diskuse   

9.      Usnesení z členské schůze

10.  Závěr

V Troubsku, 8. dubna 2022

 

                                                                                            Ing. Jiří Horák

                                                                                         předseda představenstva

              

Upozornění: Členské schůze se účastní statutární zástupci členů nebo zplnomocněné osoby

                     písemnou plnou mocí, kterou předloží při prezenci.

 

 


19.4.2022 pozvánka ČS 022 zobrazit dokument [36kB]