Obrazový průvodce podáním pěstitelského oznámení

Podání pěstitelského oznámení je možné po registraci a oveření registrace (ověřovací odkaz dojde do emailu).

Další informace k registraci najdete v Často kladené otázky - nápověda, Jak se registrovat.

Podání oznámení

Po úspěšném přihlášení se Vám zpřístupní v levé části a v záhlaví menu Systém Farmseed. Zvolte možnost Podání pěstitelského oznámení.

Manuál - podání oznámení - moje menu

Nebo hned po přihlášení a pak v Systém Farmseed je přístupná stránka Informace o firmě, kde je výpis dostupných akcí.

Manuál - podání oznámení - dostupné akce - náhled

Po zvolení (kliknutí na odkaz) Podání pěstitelského oznámení začnete krokem č. 1.

 

KROK 1 - VÝBĚR OBDOBÍ

V prvním kroku vyberte období pro které chcete podat oznámení.

Pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

Manuál - podání oznámení - KROK 1 - náhled

 

KROK 2 - PROHLÁŠENÍ

V odstavci Prohlášení zvolte, zda jste (ne)použili ve sledovaném období farmářské osivo a sadbu výjmenovaných právně chráněných odrůd.

Pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

V případě, že jste nepoužili - pokračujete automaticky krokem 4, v opačném případě krokem 3 - zadáním použitých odrůd.

Manuál - podání oznámení - KROK 2 - náhled

 

KROK 3 - ZADÁNÍ ODRŮD

Zadání použitých odrůd provedete doplněním počtů hektarů k jednotlivým (použitým) odrůdám do sloupečku Výměra (ha) a zadáním zpracovatele.

Zpracovatele zadáte kliknutím na odkaz sám - v případě, že jste odrůdu zpracovali sami nebo kliknutím na odkaz vybrat a výběrem zpracovatele z nově otevřeného okna.

V nově otevřeném okně se zpracovateli vyberete zpracovatele kliknutím na odkaz vybrat, po výběru se okno uzavře a zpracovatel se doplní do příslušného řádku k dané odrůdě (vyplní se IČ a název zpracovatele).

Po zadání odrůd pokračujte kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT.

Manuál - podání oznámení - KROK 3 - náhled

 

KROK 4 - KONTROLA

Aby bylo oznámení odesláno, je třeba v odstavci Prohlášení zaškrtnout (kliknutím myši) políčko pro vyjádření souhlasu s uvedeným prohlášením.

V případě, že vyplněné údaje souhlasí pokračujte kliknutím na tlačítko ULOŽIT OZNÁMENÍ,
v opačné případě pokračujte kliknutím na tlačítko UPRAVIT INFORMACE O ODRŮDÁCH.

Manuál - podání oznámení - KROK 4 - náhled

 

KROK 5 - ODESLÁNÍ OZNÁMENÍ

Po odeslání oznámení se vypíši informace o podaném oznámení.

Manuál - podání oznámení - KROK 5 - náhled


Oznámení bude zavedeno do systému po odsouhlasení obsluhou. O odsouhlasení budete informováni e-mailem. V přípě, že jste použili ve sledovaném období farmářské osivo a sadbu vyjmenovaných právně chráněných odrůd, bude Vám zaslána i proforma faktura.

Podané oznámení a proforma faktury naleznete pod odkazem Výpis dokladů.