Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Družstva vlastníků odrůd

Představenstvo Družstva vlastníků odrůd vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/ŘEDITELKY družstva.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství, ekonomie nebo práva 
  • 5 let praxe v oboru šlechtění nebo semenářství 
  • zkušenosti s vedením týmu vítány
  • znalost evropských a národních právních předpisů, z oblasti semenářství a právní ochrany   odrůd výhodou
  • znalost anglického jazyka 
  • aktivní řidič - řidičský průkaz skup. B

Uchazeč/uchazečka přednese při osobní účasti před výběrovou komisí svoji představu o výkonu funkce, o níž se uchází, a o koncepčních principech, které by chtěl/chtěla při své činnosti uplatňovat. 

Ředitel nemůže být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti družstva. 

K přihlášce přiložte: 

  • strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání 
  • přehled dosavadní praxe
  • motivační dopis

Funkční období: doba neurčitá 

Místo výkonu funkce: Troubsko

Nástup:  1. ledna 2024

Přihlášky musejí být doručeny písemně v zalepené obálce na adresu družstva nejpozději do 31. 5. 2023. 

Adresa pro doručení:           

Družstvo vlastníků odrůd, Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko - k rukám ředitele družstva, obálku označte nápisem v levém horním rohu - Výběrové řízení 

Kontakt v případě dotazu :
Ing. Vojtech Dukát , +420 603 851 895 .+420 530 508 248, email : dukat@druvod.cz

Uveřejněno 3.4.2023